محاسبه سایز انگشتر

لوازم مورد نیاز محاسبه سایز انگشتر


1- کاغذ یا نخ

2- قیچی

3- خودکار

4- خط کش

بدست آوردن اندازه انگشتر به روش محاسبه دور انگشت

یک نوار کاغذی یا یک تکه نخ را ببرید. نوار کاغذی می تواند در اندازه های زیر باشد.

طول = 13 سانت و عرض = 3 سانت

تعیین سایز انگشتر

نوار کاغذی یا نخ را به دور انگشت مورد نظر برای استفاده از انگشتر بپیچید، هنگام انجام این کار نوار کاغذ یا نخ را طوری بپیچید که روی بند انگشتتان بیاید تا انگشتر به اندازه کافی برای رفتن داخل انگشتتان بزرگ باشد. نوار را خیلی سفت یا شل نپیچید.

نکته: بعضی انگشت ها قسمت مفصل انگشت بزرگتر از محل قرار گیری حلقه هست و دست این افراد ضخامت قسمت مفصل انگشتر بیشتر از قسمت قرار گیری حلقه و انگشتر است.

در این مدل دست و انگشت لازم هست که به جای اندازگیری محل قرار گیری انگشتر، قسمت مفصل اندازه گرفته شود تا زمان دست کردن انگشتر این قسمت گیر نکند و متاسفانه در این نوع دست ها به دلیل بزرگتر بودن مفصل انگشت، انگشتر در محل قرار گیری خود کمی آزاد تر خواهد بود و کاری در این زمینه نمیشه کرد.

محاسبه سایز انگشتر

از یک خودکار یا مداد برای علامت گذاشتن بر قسمت روی هم افتاده کاغذ یا نخ استفاده کنید.

تعیین سایز انگشتر

حال با استفاده از یک خط کش اندازه کاغذ یا نخ مورد نظر را بگیرید و به خاطر بسپارید. حتما از خط کشی استفاده کنید که واحد اندازه گیری آن سانتی متر باشد.

با توجه به اندازه بدست آمده می توانید سایز انگشت یا اندازه انگشتر مناسب خودتان را از جدول زیر بیابید.

تعیین سایز انگشتر
تعیین سایز انگشتر

سایز گردنبند

 
تعیین سایز گردنبند